Marc Menéndez, àlies Dantuvi, ofereix un ampli repertori que inclou la rumba catalana més clàssica, la rumba més moderna, peces de pop rock i reinterpretacions de clàssics en anglès amb aire rumber tocats amb el famós “ventilador” de la rumba.