Les Puces del Caramot

Data de fundació

1984

President

Pau Rovira / Joan Vicente

Membres

30

Contacte

Les Puces van néixer entre el 1999 i el 2000, arran de la dificultat per traginar el Caramot. Als anys noranta, l’antic local del Caramot va ser ocupat per un grup de gats que van omplir el local i el Caramot de puces. Un cop tot desinfectat, es va pensar a crear un parell de puces com a bèsties de foc, per fer de complement del Caramot. Passats uns anys, es van crear dues puces més, i actualmente el Caramot té quatre Puces. De fet, són les més actives de la colla, ja que és molt més fácil transportar quatre Puces que un drac tan gros.

Les Puces fan 1,80 m d’alçada i 18 kg de pes, i tenen sis punts de foc cadascuna. Els contundents timbals de Petafort Pecussió li aporten el toc musical.